Algemene voorwaarden 

Inschrijven voor trainingen gaat via inschrijving per email aan obebootsma@gmail.com.
Binnen twee dagen ontvang je dan per email een bevestiging met data, factuur en de Algemene Voorwaarden. De inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Is de training volgeboekt op het moment dat je inschrijft, stellen we je hiervan direct op de hoogte en plaatsen je op een wachtlijst. 
Inschrijven is definitief na ondertekening van het kostenvoorstel en betaling van de factuur.

Betalingsvoorwaarden

Alle kosten voor training dienen vooraf te worden betaald. Na betaling van de factuur op het rekeningnummer van Tracé Duo, onder vermelding van datum en factuurnummer, is de inschrijving definitief.

Annuleringsvoorwaarden

Tot 4 weken voor aanvang van training kun je een inschrijving voor training kosteloos per email ongedaan maken. Als annuleringsdatum geldt de datum van de email. Bij annulering binnen twee weken voor de datum van de training, breng ik 50% van het te betalen bedrag in rekening. Bij annulering binnen 48 uur vindt geen restitutie plaats. Wel is het mogelijk om in overleg met Obe een geschikte vervanger voor te dragen. In geval van gebleken overmacht bepalen ik samen met jou een nieuwe datum voor deelname. Bij overmacht van mijn kant behouden ik het recht voor om een training te annuleren. In dit geval krijg je het geld teruggestort. Indien je tijdens een training ziek wordt, vindt geen restitutie plaats van het betaalde bedrag. Wel kan ik in overleg met jou een nieuwe datum van deelname bepalen.

 

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Tracé Duo kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Tracé Duo verstrekt. Tracé Duo kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM TRACÉ DUO DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT?

Tracé Duo verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Tracé Duo uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG TRACÉ DUO GEGEVENS BEWAART

Tracé Duo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Tracé Duo verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Tracé Duo worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tracé Duo gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Tracé Duo maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Tracé Duo bij Google zoekresultaat pagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Tracé Duo te kunnen verstrekken. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Tracé Duo heeft hier geen invloed op.

Tracé Duo heeft Google geen toestemming gegeven om via Tracé Duo verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar obebootsma@gmail.com. Tracé Duo zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.