EXCELLENT SAMENWERKEN

Een excellent functionerende samenwerking realiseer je aan de hand van een strategie die aansluit op wensen en verlangens en uitdagingen die aan de kant van de oorzaak worden oplost. Met partners die 100% kwaliteit, loyaliteit, integriteit, flexibiliteit, inventiviteit als norm hanteren. 

In de huidige zoektocht naar samenwerken in de bouwkolom zie je nog steeds de gevolgen terug van oude patronen, de in gesleten patronen en andere ervaringen. Deze beperken de innovatiekracht in de bouwkolom waar de technologische innovatie razendsnel gaat. De achterblijver in dit proces is de sociale innovatie. Sociale innovatie gaat over dienstbaarheid aan jezelf, aan anderen, aan je bedrijf, aan de sector en aan de hele bouwkolom. Deze stroomversnelling ontstaat als we balans realiseren tussen sociale en technologische innovatie op een manier die duurzaam en hoogwaardig is en generatie op generatie blijft passen.

Als bouwer wil je optimaal verlopende bouwprocessen die binnen afgesproken budgetten en tijdslimieten worden opgeleverd. Vitale organisaties waar mensen krachten bundelen, talenten benutten, helder communiceren en plezier hebben. Mensen die kennis delen, het beste uit zichzelf en anderen halen en flexibel anticiperen op voortdurend veranderende omstandigheden.

We kunnen de bouwkolom veel sneller vitaal en excellent functionerend maken dan 99% van alle mensen denken, geloven en voor mogelijk houden. Waar mensen ingesleten patronen doorbreken, hun wantrouwen en weerstanden loslaten en respect, eerlijkheid, gelijkwaardigheid en intrinsieke motivatie leren verankeren in houding, beleid, strategie, doelen, resultaat en DNA.

Alles verandert waar mensen verantwoordelijkheid nemen, het moreelkompas als vertrekpunt, innovatie tussen hun eigen oren doorvoeren en zichzelf zien als vitale schakel in het gehele bouwproces.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?