GEDRAGEN BESLUITVORMING 

U kunt mij als procesbegeleider inschakelen om uw organisatie / vereniging deze nieuwe ervaring eigen te laten maken.

Deze techniek onderscheidt zich door:

*  Een vernieuwende en verbindende werking in de gemeenschap.

*  De erkenning van de gelijkwaardigheid (mondigheid) en ongelijkheid (capaciteiten) van mensen tegelijkertijd.

*  De erkenning dat we in staat zijn om persoonlijke besluitbevoegdheid vrijwillig over te dragen aan een ander, omwille van het gemeenschappelijke proces en op grond van eigen oordeelsvermogen over de capaciteiten van die andere mens.

*  De erkenning dat we in staat zijn om ons persoonlijke besluitvermogen in dienst te stellen van een bovenpersoonlijk belang.

*  Het inzicht dat het besluitvormingsproces bestaat uit verschillende fasen, die elk om een ander proces en verhouding tussen de mensen in de organisatie of gemeenschap vraagt.

Wilt u meer weten ? contact