Ik, Obe Bootsma, ben een maatschappelijk betrokken bruggenbouwer met passie voor burgerparticipatie, relatiemanagement, energie-neutraal bouwen en duurzaamheid. Mens en Arbeid staan centraal in mijn werk. Ik besteed veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling. Voor mij is het leven “Lifelong learning” iedere dag weer. Ik heb ruim 30 jaar ervaring als bouwkundige en bedrijfskundige en docent op het gebied van mens, arbeid en milieu. 

De voortschrijdende techniek daagt ons uit om oude gewoonten los te laten en nieuwe te omarmen. Dit tijdsgewricht vraagt om transformatie van binnenuit. De mens wordt gevraagd om zelf het initiatief te nemen. Het begint namelijk bij jezelf.

Wil je vooruit, verlaat dan je comfort zone en ga je nieuwe werkvormen / omgangsvormen toe-eigenen. Naast aandacht voor de technische innovatie is het ook tijd om zorg en aandacht te hebben voor de sociale innovatie en om zo het geheel in balans te brengen.

Mijn diepste verlangen is de mens centraal zetten als vertrekpunt van de sociale innovatie.

De rode draad in mijn werkleven was MENS en ARBEID. Ik heb ontdekt dat de mens het verschil kan maakt door zelf de keus te maken om vanuit het "Alomvattende" te kijken, te denken en te doen. Leven vanuit die bron betekent voor mij verbinden op het niveau van kernwaarden,. Vanuit dit vertrekpunt vertrekken schept ruimte om met elkaar de inclusieve samenleving vorm te geven. Alles om ons heen ondersteunt dit proces. Een holistische visie die resoneert met de manier waarop ik in het leven sta.

Mijn kennis en ervaring sluiten naadloos aan op de inspirerende visie van Pauline Sibel: "Het versneld realiseren van een vitale, duurzame en 100% functionerende samenleving". De reden waarom ik met Pauline samenwerk.

Maak kennis met dit nieuwe perspectief van mens, leider, ondernemer en wereldburger zijn. 

Nieuwsgierig geworden? bel 0653125122