SOCIALE BOUWKUNST

Als er in het samenwerken van mensen zich problemen voordoen dan heeft dit vaak te maken met onduidelijke communicatie en de manier waarop besluiten worden genomen. De problemen verschijnen als conflict, traagheid, teleurstelling in de mate van betrokkenheid van mensen of gebrek aan openheid. Het is van belang het proces zo vorm te geven dat recht wordt gedaan aan persoonlijke belangen, meningen en visies en deze te overstijgen. Met de techniek van gedragen besluitvorming “verbind” je mensen en laat ze het van belang ervaren om elkaars kwaliteiten te zien en waarderen en deze in te zetten. Hierdoor ontstaat een optimale samenwerking en de gemeenschappelijke spirit gaat spreken. De coöperatieve inrichting van het besluitvormingsproces, maakt de wilskracht en inzet van mensen vrij, verbindt de leden met elkaar en heeft tegelijkertijd een gezamenlijk bewustwordingsproces voor het geheel tot gevolg. Het biedt een weg uit het dilemma waar wij in de moderne tijd in terecht komen: enerzijds recht te willen doen aan eigen initiatief en dat ook ruimte te willen geven, en tegelijkertijd aan dat van de ander in de samenwerking en veranderende rollen.

Meer lezen?