Reset in de ZORG  

De zorg in Nederland versneld vitaal en gezond maken

Minister de Jonge spreekt zich uit: “Willen we in de toekomst genoeg handen aan het bed houden, dan moet de doorgeschoten marktwerking in de zorg op de helling. Het geloof in marktwerking als probleemoplosser is achterhaald.”

Jaarlijks gaat er in totaal 85 miljard euro naar de zorg en het is nog steeds niet voldoende. In Rutte III werd er totaal 16,7 miljard extra in gestoken. Gemeenten komen jaarlijks meer dan 0,5 miljard euro tekort op het hun toegewezen budget. In de komende jaren stijgen de totale zorgkosten alleen maar verder door de toenemende zorgvraag.

Eén op de zeven Nederlanders werkt nu al in de zorg en daar moeten meer handjes aan het bed. Om binnen de financiële kaders van rijksbegroting te komen zouden dat één op de vier moeten worden. Dat wordt als utopie gezien.

Ouderenzorg 

De samenleving is al jaren volop in beweging, en belangrijk tijdskenmerk van die verandering is de focus op  “eigenkracht en nieuwe verhoudingen. De NIEUWE FOCUS voor managers van ZORGorganisaties richt zich op een andere benadering van werknemers, vrijwilligers en cliënten namelijk gericht op sociale innovatie.  De ouderenzorg staat voor een grote uitdaging. De ouder wordende mens is duidelijk met zijn wensen. Zij willen actief participeren in de samenleving. Enerzijds hebben zij in toenemende mate extra aandacht voor gezond leven en willen zo lang mogelijk vitaal blijven. Anderzijds vraag het ouder worden ook om aanpassen, denk daarbij aan kwetsbaarder zijn qua gezondheid en toenemende afhankelijkheid.  Dit vraagt om een fundamentele verandering, een anders kijken, denken en doen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Binnen de sector wordt hiervoor onderscheid gemaakt in een aantal kernwaarden die hierbij van belang zijn te weten zeggenschap, wederkerigheid, menswaardigheid, zingeving en kwaliteit & doelmatigheid. De sector heeft zich hiervoor ook een doel gesteld. In 2025 geeft 90% van de ouderen in een kwetsbare positie de kwaliteit van het leven een ruime voldoende. Dit vraagt een enorme inspanning van alle betrokken partijen.

HOE MAKEN WIJ HIER EEN KWANTUMSTAP

Het gebouwde “zorghuis” inclusief de marktwerking versneld ombouwen naar een platte organisatie met korte ketens van indiceren tot en met het leveren van zorg waar aan de hand van een ideaal scenario helder wordt gecommuniceerd en gestelde doelen gemakkelijke worden gehaald. Een sector waar mensen 100% verantwoordelijkheid nemen en 100% kwaliteit leveren, kortom een sector waar mensen hun talenten inbrengen, daar energie van krijgen en iedere dag met veel plezier naar hun werk gaan. Ik noem dit: Terug naar de menselijke maat en naar gezond verstand, veel minder marktwerking en een optimale samenwerking waar helder wordt gecommuniceerd en gestelde doelen gemakkelijk en vanzelf worden behaald.

Een utopie, nee, dit bereik je in 365 dagen.

MENSEN: BESTUURDERS, LEIDINGGEVENDE EN MEDEWERKERS GAAN HET VERSCHIL MAKEN.

Op zoek naar andere verhoudingen

Sociale innovatie vraagt om een aanpak waarin de mens centraal staat met nieuwe strategieën die dit ondersteunen. De verandering begint bij de mensen zelf. Een transitie van angst gestuurd naar waard(en) gedreven acteren. 

Het kan allemaal veel sneller dan nu wordt gedacht. Zet de mens centraal, leer HOE zij gebruikmakend van het moreelkompas en de daarbij behorende kernwaarden de gewenste verandering van hoog tot laag versnelt doorvoeren. Het startpunt is het samen formuleren van een ideaal scenario. 

Deze omslag kan veel sneller resultaat hebben dan 99% van de mensen denken en geloven. Het vraagt om een andere mindset 

 

Jeugdhulp

Vanaf 1 Januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Het doel van de Jeugdwet wordt als volgt omschreven: “Het doel is om het jeugdstelsel te vereenvoudigen en het efficiënter en effectiever te maken, met het uiteindelijke doel het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van hun sociale omgeving. Dit proces is nog volop in beweging. De jongeren waar het uiteindelijk om gaat merken hier nog weinig van. De ambassadeur van het “Zorglandschap jeugd” geeft het volgende beeld “'De decentrale ontwikkeling van de jeugdhulp is vergelijkbaar met een zeer langgerekt peloton” met de maatschappelijke opgave om een effectief passende jeugdhulp te bieden. 

De in gang gezette decentralisatie gaat niet vanzelf en vraagt veel van betrokken instanties en evenveel disciplines t.w. Gemeenten, aanbieders, professionals en het Rijk met ieder eigen taken en scoop en dan ook nog geld gestuurd. Er zijn nog steeds knelpunten bij de contracteren, bekostiging en administratieve afhandeling. De weerbarstige praktijk laat zien dat er nog een hele weg is af te leggen naar een passende jeugdhulp waar de jongeren centraal staan.

MENSEN: BESTUURDERS, LEIDINGGEVENDE EN MEDEWERKERS GAAN HET VERSCHIL MAKEN.

Op zoek naar andere verhoudingen

Sociale innovatie vraagt om een aanpak waarin de mens centraal staat met nieuwe strategieën die dit ondersteunen. De verandering begint bij de mensen zelf. Een transitie van angst gestuurd naar waard(en) gedreven acteren. 

Het kan allemaal veel sneller dan nu wordt gedacht. Zet de mens centraal, leer HOE zij gebruikmakend van het moreelkompas en de daarbij behorende kernwaarden de gewenste verandering van hoog tot laag versnelt doorvoeren. Het startpunt is het samen formuleren van een ideaal scenario. 

De gewenste omslag kan veel sneller worden gemaakt dan 99% van de mensen denken en geloven. Er is dan een andere mindset nodig..

 

Jeugdzorg

De GGZ is ook een sector die net als andere sectoren voor ingrijpende veranderingen staat. Een koerswijziging die om een fundamenteel andere wijze van kijken, werken en organiseren vraagt. De betrokken instellingen moeten functioneren in een maatschappelijke werkelijkheid met veel actoren, disciplines, soort cliënten en systemen, die in de loop der tijd complexer is geworden. Dit vraagt om verandering in de samenwerking, de inrichting van de organisatie met de focus op preventief, gespecialiseerd, multi- en interdisciplinair. Preventie en vroeg signalering vraagt ook om een andere manieren van diagnosticeren en behandelen.

Stop met het praatcircus waar oude wijn in nieuwe zakken wordt gestopt. Denk daarbij aan: nieuwe afspraken, procedures, processen, afstemmingen, eerlijke verdeling, keuze vrijheid, aanbestedingen, gedeelde verantwoording, vergunningsplicht. Draagvlak …..

MENSEN:   BESTUURDERS, LEIDINGGEVENDE EN MEDEWERKERS MAKEN HET VERSCHIL .

 

Op zoek naar andere verhoudingen

Sociale innovatie vraagt om een aanpak waarin de mens centraal staat met nieuwe strategieën die dit ondersteunen. De verandering begint bij de mensen zelf. Een transitie van angst gestuurd naar waard(en) gedreven acteren. 

Het kan allemaal veel sneller dan nu wordt gedacht. Zet de mens centraal, leer HOE zij gebruikmakend van het moreelkompas en de daarbij behorende kernwaarden de gewenste verandering van hoog tot laag versnelt doorvoeren. Het startpunt is het samen formuleren van een ideaal scenario. 

Deze omslag kan veel sneller resultaat hebben dan 99% van de mensen denken en geloven. Het vraagt om een andere mindset.  

 

Medische sector 

Minister Bruins weet nu na de faillissementen van Medische Centra dat :    Een ziekenhuis een plek is waar zorgverleners dagelijks met liefde werken en zieken komen op het kwetsbaarste moment van hun leven”.

Minister de Jonge spreek zich uit:    “Het geloof in marktwerking als probleemoplosser is achterhaald.”

Voorzitter van De Jonge Specialist (DJS):         “Uit onderzoek blijkt dat bijna 25%  van de artsen in opleiding (Aio) burn-outklachten hebben veroorzaakt door een te hoge werkdruk, een verstoring van de werk-privé balans, een gebrek aan autonomie, door personeelsgebrek zijn zij 48% van hun tijd kwijt aan administratieve taken. Jonge dokters moeten veel ballen in de lucht houden. Ze combineren een drukke baan met neventaken en relatief veel life-events. Dát is dan net de bottleneck die ervoor kan zorgen dat je gedemotiveerd raakt en burn-outklachten liggen op de loer.”

 

De gehele medische sector staat voor een grote uitdaging. Samen met collega’s en ondersteunend personeel wordt de zorg gemaakt. Wat zijn nu de gedachten om de verandering in te zetten: de administratieve lasten verlagen, de verspilling terug te dringen, de inzichten om tot preventie te komen toepassen en als laatste open staan voor innovatie. Samen gaat men op zoek naar een nieuwe sociale balans tussen patiënt, arts, ziekenhuis, verzekeraar, politiek en maatschappij. Stapje voor stapje.

 

HOE MAKEN WIJ HIER EEN QUANTUMSTAP

Het gebouwde “zorghuis” inclusief de marktwerking versneld ombouwen naar een platte organisatie met korte ketens van indiceren tot en met het leveren van zorg waar aan de hand van een ideaal scenario helder wordt gecommuniceerd en gestelde doelen gemakkelijke worden gehaald. Een sector waar mensen 100% verantwoordelijkheid nemen en 100% kwaliteit leveren, kortom een sector waar mensen hun talenten inbrengen, daar energie van krijgen en iedere dag met veel plezier naar hun werk gaan. Ik noem dit: Terug naar de menselijke maat en naar gezond verstand, veel minder marktwerking en een optimale samenwerking waar helder wordt gecommuniceerd en gestelde doelen gemakkelijk en vanzelf worden behaald. Breng de technische en sociale innovatie weer in balans.

Een utopie, nee, dit bereik je in 365 dagen.

 

MENSEN: BESTUURDERS, LEIDINGGEVENDE EN MEDEWERKERS GAAN HET VERSCHIL MAKEN. 

De verandering begint bij de mensen zelf. Stop met het praatcircus waar oude wijn in nieuwe zakken wordt gestopt. Denk daarbij aan: nieuwe afspraken, procedures, processen, afstemmingen, eerlijke verdeling, keuze vrijheid, aanbestedingen, gedeelde verantwoording, vergunningsplicht. Draagvlak …..

Het kan allemaal veel sneller dan nu wordt gedacht. Zet de mens centraal, leer HOE zij gebruikmakend van het moreelkompas en de daarbij behorende kernwaarden de gewenste verandering van hoog tot laag versnelt doorvoeren. Samen wordt een ideaal scenario voor 365 dagen gemaakt.

Deze omslag kan veel sneller resultaat hebben dan 99% van de mensen denken en geloven. Het vraagt om een andere mindset.