Waarom een reset in de huidige bouwcultuur?

De bouwkolom staat vandaag de dag voor grote uitdagingen! Technische mogelijkheden en veranderende voorwaarden vragen om flexibiliteit, andere concepten en een andere samenwerking. De bouwkolom werkt aan de basis van een duurzaam gebouwde omgeving. Hun prestatie bepaalt de snelheid en de kwaliteit van deze maatschappelijke opgave. 

De huidige bouwcultuur draagt nog steeds de last mee van de tegenslagen die hen de afgelopen decennia zijn overkomen. De snelle technologische ontwikkeling vraagt ook om een snelle sociale innovatie. Daar wordt maar mondjesmaat in geïnvesteerd. De mens staat centrale in deze ontwikkeling en is de schakel die aandacht nodig heeft. Dit vraagt om een reset. 

Het raderwerk vraagt om vernieuwing. Veel nieuwe ontwikkelingen, zoals conceptueel bouwen, verscherping verduurzamingseisen, krappe beurs van de eindgebruikers, rendementseisen van investeerders en reële inkomsten voor de bouwers, vragen om deze reset. Naast de technische innovatie (BIM) is het van belang om ook aandacht voor sociale innovatie te hebben om tot de juiste regie en samenwerking met alle partijen in de bouwkolom te hebben.

We kunnen alleen excellent functionerende samenwerking realiseren aan de hand van een strategie die aansluit op wensen en verlangens en uitdagingen die aan de kant van de oorzaak worden oplost. Met partners die 100% kwaliteit, loyaliteit, integriteit, flexibiliteit, inventiviteit als norm hanteren. 

We kunnen alleen efficiency en maximale klant en medewerkerstevredenheid realiseren in bouwculturen waar mensen op basis van intrinsieke motivatie afrekenen met vertragingen, vooroordelen, aannames, ruis op de lijn, misverstanden, miscommunicatie, faalkosten, tijdrovende bouwvergaderingen. 

We kunnen de bouwkolom veel sneller vitaal en excellent functionerend maken dan 99% van alle mensen denken, geloven en voor mogelijk houden. Waar mensen ingesleten patronen doorbreken, hun wantrouwen en weerstanden loslaten en respect, eerlijkheid, gelijkwaardigheid en intrinsieke motivatie leren verankeren in houding, beleid, strategie, doelen, resultaat en DNA. Alles verandert waar mensen verantwoordelijkheid nemen, innovatie tussen hun eigen oren doorvoeren en zichzelf zien als vitale schakel in het gehele bouwproces.

 

  • Hoogwaardige en excellent functionerende samenwerking realiseren gaat niet vanzelf . Dit begint met een reset in de manier waarop je waarneemt, denkt, bouwt, communiceert, organiseert, met partners samenwerkt en doelen realiseert. Dit traject vraagt training, interventie en bereidheid te investeren in tijd, geld, energie en in jezelf en anderen.
  • Achterhaalde systemen vallen uit elkaar. Nieuwe en revolutionaire vormen en systemen komen als paddestoelen uit de grond. Dit vraagt om balans tussen sociale en technologische innovatie en om een revolutie in kijken, denken, acteren en samenwerken. De praktijk wijst uit dat het verankeren van duurzame gedragsverandering in organisaties, in de samenwerking en de bouwcultuur niet vanzelf gaat. Het vraagt naast hoogwaardig leiderschap om moed, geduld, discipline, doorzettingsvermogen en actiebereidheid om zelf in de spiegel te kijken. 
  • Leiderschap ontwikkelen betekent veel meer dan ingesleten patronen doorbreken, verdeeldheid overstijgen en je ontdoen van belemmerende paradigma's, be[perkende overtuigingen en onbewuste dubbele agenda's. Excellent leiderschap gaat voor 5% over techniek en voor 95% over zelfkennis, zelfmanagement, zelfsturing en zelfinnovatie en contact en verbinding met mensen. Een sturing op output op een wijze die mensen inspireert en hun aanspreekt op hun intrinsieke motivatie.
  • In de bouwkolom waar technologische innovatie razendsnel gaat, is sociale innovatie de minst ontwikkelde schakel. Sociale innovatie gaat over dienstbaarheid aan jezelf, aan anderen, aan je bedrijf, aan de sector en aan de hele bouwkolom. Deze stroomversnelling ontstaat als we balans realiseren tussen sociale en technologische innovatie op een manier die duurzaam en hoogwaardig is en generatie op generatie blijft passen.
  • Als bouwer wil je optimaal verlopende bouwprocessen die binnen afgesproken budgetten en tijdslimieten worden opgeleverd. Vitale organisaties waar mensen krachten bundelen, talenten benutten, helder communiceren en plezier hebben. Mensen die kennis delen, het beste uit zichzelf en anderen halen en flexibel anticiperen op voortdurend veranderende omstandigheden.

Voor meer informatie over TOPLEVEL BOUWKOLOM